Сеялки за пролетници Maschio Gaspardo Manta

Серията Manta е ваккуумна сеялка подходяща за всички видове технологии – от минимална обработка (с растителни остатъци) до добре обработени полета. Оборудвана с хидравлично сгъваема рама, комбинира голяма производителност с минимална транспортна ширина (2.55 до 3м). Високата продуктивност и малката нужда от поддръжка я правят перфектна за големи производители.

Machio-Gaspardo-!-Bushings

Втулки:
Всички втулки, крепящи подвижни елементи, са самогресиращи се. Те изпускат частици масло и благодарения на тях машината има малки изисквания за поддръжка.

Изсяваща тръба:
Обновения дизайн на изсяващите тръби запазва точноста на сеитба и не позволява семената да отскачат при пускането.
натиск.

Machio-Gaspardo-!-Tube
Machio-Gaspardo-!-Depth

Работна дълбочина
Благодарение на системата за контрол на дълбочината, изработена от закалена стомана, запазването на равномерна дълбочина на засяване, дори и при тежки условия, е безпроблемно.
Поради теглото на машината и здравата изработка, работата в каменисти почви не е проблем.

SBS – Система за забавяне на семената
Когато семената падат във V-образните бразди спират мигновено. По този начин се поддържа равномерно разстояние. Скоростта на семената пада от 10 до 0 км/ч за по-малко от 1/12 от секундата.

Machio-Gaspardo-!-SBS
Machio-Gaspardo-!-Scrappers

 Чистачи:
Чистачите са с покритие от волфрамов карбит. Те позволяват нормална работа и в тежки почви.

Работни органи ArmStrong:
Работните органи са проектирани за работа в тежки условия, при високи скорости. Рамената са без разглобяеми елементи и са отливки от стомана. Този дизайн не позволява огъването и усукването им.

Machio-Gaspardo-!-ArmStrong
Machio-Gaspardo-!-Manta-Discs

Предни дискове:
Дисковете с вълниста форма се врязват в почвата безпроблемно в почвата, при работа в тежки условия. Подходящи са за много мокри или много сухи почви, където би било трудно да се затвори браздата.

Почистващи колела:
Регулируемите почистващи колела премахват растителните остатъци. Това спомага за запазването на равномерна работна дълбочина.

Machio-Gaspardo-!-Trash-Wheels
Machio-Gaspardo-!-Manta-Frame

Рама с компенсираща система:
Страничните секции имат собствена трансмисия и могат да „плават“ при неравни почви. При повдигане на машината крайните секции застават по-високо от централната. Това прави маневрирането по-лесно.

Пишете ни:

7 + 1 = ?