Lemken OptiQuick

Системата OptiQuick позволява прецизно регулиране на плуговете за Вашите индивидуални условия. Захватът на първото тяло и теглителната линия могат да се регулират бързо и лесно. Системата OptiQuick спестява много време, а правилната регулировка на плуга
намалява износването на машината и разхода на гориво.

Lemken-OptiQuick-1

Плугът е регулиран правилно, ако теглителната линия Z – PZ минава през средата на задната ос на трактора. Точка Z представлява мястото където се срещат мислено удължените линии на рамената на навесната система. PZ е центъра на плуга.

– Първо се настройва захватът на първото тяло. Това се прави с външният винт. Теглителната линия на схема 1 все още не е идеална, тъй като линията Z-PZ не преминава през средата на задната ос.

– Страничното дърпане се премахва като се регулира вътрешният винт докато теглителната линия не премине през точка М. При това действие захватът на първото тяло не се променя.

Lemken-OptiQuick-2

Системата OptiQuick позволява на всички плугове Lemken  да работят плавно и без странично дърпане, както при големи работни ширини, така и при малки. В комбинация с с плуг Lemken версия V (Vari) регулирането на захвата на първото тяло става автоматично при промяна на работната ширина.