Lemken DuraMaxx

Работните органи Duramaxx използват технология с куки, залепени на задната част на дъската/лентите, вместо отвори и болтове. Това позволява времето за експлоатация да се увеличи с до 150%, а времето за монтиране и настройване да се намали с до 80%.

Частите DuraMaxx се произвеждат от много по-твърда стомана от конвенционалните части.
Това е възможно тъй като материалът не се отслабва от пробиване на отвори.
Проектирани са по начин позволяващ подмяната на елементи без инструменти.
При изваждането на фиксиращият пин, куките на дъската или дъските се освобождават, което позволява премахването им.

Възможно е използването на пластмасови лентови дъски. Те са подходящи при много лепкави и леки почви. Почвата се приплъзва по оптимален начин при монтирането на пластмасови лентови дъски най-отгоре и най-отдолу.