Lemken Azurit

За DeltaRow:

Концепцията DeltaRow представлява “шахматна” сеитба.

Конвенционална сеялка:

Lemken_Azurit_DeltaRow_Convencional

DeltaRow се състои от сдвоени редове, на разстояние 12.5 см един от друг.
– В сравнение с ковенционалните сеялки DeltaRow осигурява с до 70% по-голяма площ на всяко едно растение, което води до по-голям достъп до вода, светлина и хранителни вещества.
– Торовнасянето става по-средата между сдвоените редове.
– Технологията води и до по-добра устойчивост на почвата към ерозия, тъй като кореновата система на растенията се развива по-добре.

Lemken Azurit DeltaRow:

Lemken_Azurit_DeltaRow

Устройство и принцип на работа:

1
2
3
4
5
6
1

Lemken_Azurit_DeltaRow_S1

Почистващи дискове премахват камъните и растителните остатъци.
Регулирането на височината става чрез матрица от отвори.
При необходимост лесно могат да се премахнат.

2

Lemken_Azurit_DeltaRow_S2

Торовнасящите органи поставят тора в средата, под DeltaRow-редовете.
Натискът им може да се регулира до 250 кг на орган.

3

Lemken_Azurit_DeltaRow_S3
Трапецовидни валяци затварят браздата с тор и същевременно създават легла за семената.
Това подпомага капилярното издигане на водата и спомага за по-бързото поникване на растенията.

4

Два сдвоени диска поставят семената прецизно в леглата, оформени от трапецовидните валяци.
След като семената напуснат изсяващия канал, гумените валяци ги фиксират на точната позиция.

5

Lemken_Azurit_DeltaRow_S5

Два V-образни диска затварят леглата.
Техните ъгъл и натиск могат да се регулират лесно, чрез лостове.

6

Lemken_Azurit_DeltaRow_SeedingDisc

Семената се разпределят чрез сдвоен, перфориран барабан. Отворите от всяка страна се разминават с половин отвор.
Твърдата връзка между двете страни гарантира синхронизацията във всеки DeltaRow-ред.
Всеки от барабаните се задвижва от отделен електромотор.


МоделБрой редове / изсяващи апаратиТегло (кг)
без второвнасяне / с торовнасяне
Разстояние между редовете (см)
Работна ширина (см)
Обем на бункера (л)
Azurit 10 44 / 81000 / 117575
300
600
Azurit 10 66 / 121350 / 150050
300
600
Azurit 10 6 K6 / 121900 / 215070 / 75 / 80
420 / 450 / 480
600
Azurit 10 8 K8 / 162300 / 260070 / 75 / 76.1 / 80
560 / 600 / 609 / 640
600
Azurit 10 12 K12 / 243100 / 355050
600
600

Комбинирани сеялки Lemken Compact-Solitair 9

Предни бункери Lemken Solitair 23

Пишете ни:

0 + 8 = ?