Ремарке за разпръскване на оборски тор PI 16

Description

Ремарке Umega, модел PI 16

  • Товароносимост, kg :                                     20 000
  • Обем  , m3 :                                                         33
  • Необходима мощност, HP :                           200