Lemken Azurit DeltaRow


За DeltaRow

Концепцията DeltaRow представлява “шахматна” сеитба.

Основните предимства на DeltaRow технологията са:
1. Оптимизирана употреба на засяваната площ.
2. По-голям достъп до хранителни вещества, вода и светлина за всяко растение.
3. По-добро развитие на корените и листата.
4. Начинът на сеитба подобрява устойчивостта на почвата към ерозия.
5. Начинът на сеитба затруднява развитието на плевели между растенията, в редовете.

Окопаването на растенията и прибирането на реколтата се извършва с конвенционална техника.

Торовнасяне и засяване:

1. Торовнасяне, с натиск до 250 кг на ред (*)
2. Валяците заравят торът, същевременно подготвят почвата за засяване на семената.
3. Два двойни диска поставят семената прецизно в подготвената (от валяците) част.
4. Два V-образно разположени, регулируеми по ъгъл и натиск, диска заравят семената.

(*) Сеялката може да работи и без торовнасяне.

Семената преминават през два перфорирани диска,  които са един срещу друг и отворите им са шахматно разположени. Твърдата връзка между двата диска гарантира синхронизация във всеки DeltaRow-ред. Дисковете се задвижват от електромотори.
Пренасянето на семената от входа на секцията, през изсяващия канал, до почвата, се извършва под налягане. Това гарантира висока прецизност при полагането на семената. Системата се следи от два сензора, които подават сигнал към трактора.

Изисквания на Lemken Azurit

Сеялката Lemken Azurit е в категорията “прецизно земеделие”.
Необходима мощност за 8-редова сеялка – 140 к.с.

Опитно поле Кубрат
Със съдействието на нашите партньори от “Сортови Семена” Разград, сме извършили сеитба на опитно поле, до град Кубрат. Използвани са следните технологии:
1. 100 декара, засяти с конвенционални, 6-редови сеялки Gaspardo SP6, със сеитбена норма 6500 семена/дка.
2. 100 декара, засяти със система за прецизно земеделие “Precision planting”, със сеитбена норма 6500 семена/дка.
3. 50 декара, засяти с 8-редова сеялка, Lemken Azurit DeltaRow, със сеитбена норма 6500 семена/дка.
4. 50 декара, засяти с 8-редова сеялка, Lemken Azurit DeltaRow, със сеитбена норма 8700 семена/дка.
Сеитбата е извършена при еднакви условия. След жътва ще представим информация за добивите.
Ако желаете да получавате информация може да се запишете ТУК